Aanmelden Meedoen in Lingewaard

Word aanbieder van Meedoen in Lingewaard en draag bij aan een socialer Lingewaard. U kiest zelf welke producten, diensten, abonnementen of lidmaatschappen u aanbied. Zo genereert u extra omzet en nieuwe leden, terwijl de deelnemers mee kunnen doen. Een Win-win dus!

 1. Definities

  1. Als vereniging, stichting of winkel in Lingewaard en / of activiteiten in Lingewaard, kunnen zich aanmelden als aanbieder
  2. Een organisatie zal worden toegelaten wanneer deze in ieder geval producten aanbiedt die in overeenstemming zijn met het doel van het Meedoen in Lingewaard. Dit zijn onder andere lidmaatschappen, abonnementen, producten en diensten.
  3. Commerciële partijen betalen 15% bijdrage over hun omzet. Bent u lid van de lokale ondernemersvereniging? Dan is uw bijdrage 10%. Stichtingen en verenigingen hoeven deze bijdrage niet te betalen. De bijdrage wordt automatisch in mindering gebracht op de maandelijkse factuur.
 2. Aanbod

  1. De aanbieder kan tot maximaal 20 producten plaatsen in Meedoen in Lingewaard.
  2. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor een correcte invoer van producten, waaronder: productbeschrijving, prijs, btw-tarief, aankoopnotitie, eventuele verzendkosten en categorie van het product.
  3. Ieder aangeboden product wordt door Meedoen in Lingewaard gecontroleerd. Er wordt gecontroleerd of het product in lijn is met het doel van Meedoen in Lingewaard en tekstueel correct is.
  4. Eventuele eenmalige bijkomende kosten dienen in de productomschrijving te worden vermeld.
  5. De aanbieder gaat bij het plaatsen van een product de leververplichting aan. Is een product toch (tijdelijk) uiterkocht, dan dient de aanbieder een gelijkwaardig alternatief te bieden aan de gedupeerde deelnemer.
  6. Het aanbod kan gedurende het gehele kalenderjaar gewijzigd en aangevuld worden. Na het wijzigen van een product wordt deze automatisch opnieuw ingediend ter controle.
 3. Bestellingen

  1. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van inkomende bestellingen en annuleringen.
  2. Bestelde producten kunnen in eerste instantie niet geannuleerd worden en de ingewisselde punten worden niet teruggestort. In uitzonderlijke gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Deze uitzonderingen vinden altijd plaats met medegoedkeuring van de betreffende aanbieder.
 4. Het afhaalbewijs

  1. De aanbieder is verantwoordelijk voor het innemen en verwerken van het afhaalbewijs.
  2. Inlevering van het afhaalbewijs staat gelijk aan afname en betaling van het bestelde product. Een juiste inname van het afhaalbewijs verkleint de kans op oneigenlijk gebruik van Meedoen in Lingewaard.
  3. Bij inname van het afhaalbewijs dient de aanbieder te controleren of het afhaalbewijs daadwerkelijk van de betreffende deelnemer is (dit kan gecontroleerd worden aan de hand van het identiteitsbewijs van de deelnemer) en of het afhaalbewijs niet eerder is ingeleverd. Wanneer blijkt dat het afhaalbewijs eerder is ingeleverd, is dit product reeds afgenomen en betaald.
 5. Financiën en facturatie

  1. Een aanbieder mag geen structurele extra kosten van een product in rekening brengen bij een deelnemer, niet in punten en niet in geld.
  2. De aanbieder hoeft géén factuur te sturen naar de gemeente Lingewaard. De aanbieder ontvangt maandelijks de factuur van de afgelopen maand in het account. De 15% bijdrage voor commerciële partijen is hierop al in mindering gebracht.
  3. De omzet, zoals te zien is op de factuur, wordt in de regel in de eerste week van de opvolgende maand uitbetaald op het IBAN rekeningnummer van de aanbieder.
 6. Geldigheid algemene voorwaarden

  1. De algemene voorwaarden kunnen minimaal ieder kalenderjaar wijzigen. Meedoen in Lingewaard kan niet aangesproken worden op verlopen algemene voorwaarden. Alleen de laatste versie is geldend. Deelnemers en aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de algemene voorwaarden.