Collectieve Zorgverzekering Minima

In Nederland is een zorgverzekering wettelijk verplicht. Heeft u een laag inkomen, dan is de maandelijkse premie voor de zorgverzekering best een zware last. Voor deze mensen heeft de gemeente Lingewaard speciale afspraken gemaakt met Menzis over een voordelige zorgverzekering.

Voordelen van deze zorgverzekering:

  • Uw gemeente betaalt een deel van uw premie
  • U krijgt méér zorg voor minder geld
  • Er is geen medische selectie

Deze verzekering vergoedt veel meer medische kosten dan andere zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld een extra vergoeding voor uw bril, tandartskosten en eigen bijdrage Wmo maatwerkvoorzieningen.

De premie voor deze zorgverzekering is voordelig omdat de verzekeraar een korting geeft en de gemeente een deel van de premie betaalt.

Kom ik in aanmerking?

U komt in aanmerking voor deze zorgverzekering als uw inkomen niet hoger is dan 110% van de netto bijstandsnorm en u niet te veel vermogen heeft. Het gaat hier om de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag.

Aanmelden

Ga naar www.gezondverzekerd.nl/lingewaard. Kies een pakket en vul uw gegevens in.

Of lees de flyer