Collectieve Zorgverzekering Minima

In Nederland is de zorgverzekering verplicht. Uw gemeente heeft een zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen of een uitkering. Deze verzekering heet Menzis GarantVerzorgd. Met de gemeentepolis betaalt u minder premie omdat de gemeente meebetaalt. En u krijgt hogere vergoedingen voor bepaalde zorgkosten.

Een zorgverzekering bestaat altijd uit een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. De basisverzekering is voor iedereen hetzelfde. Uw gemeente bepaalt uit welke aanvullende verzekering en tandartsverzekering u kunt kiezen. Dit staat in de brief van de gemeente en op www.gezondverzekerd.nl.

De gemeentepolis heeft meer vergoedingen:

  • Ieder 2 jaar een bril zonder bijbetaling
  • 100% vergoeding tandarts (tot een maximum bedrag)
  • Vergoeding van de beugel voor kinderen tot 18 jaar (tot €2.000,-)
  • Vergoeding van het abonnementstarief WMO (tot €300,-)

Op www.menzis.nl/gemeentepolis staan korte filmpjes met uitleg over vergoedingen voor bril en tandarts.

Zijn mijn kinderen meeverzekerd?

Ja, kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Ze krijgen hetzelfde pakket als u. Omdat we het belangrijk vinden dat ze naar de tandarts gaan, zijn uw kinderen standaard gratis meeverzekerd in de hoogste tandarts verzekering. Ook als u een zelf een lagere tandarts verzekering hebt.

Het eigen risico

Voor 2023 blijft het eigen risico € 385,00. Het eigen risico is het deel dat u zelf moet betalen. Bijvoorbeeld voor het gebruik van medicijnen. U krijgt dan een rekening van Menzis.

Bij veel gemeenten kunt u het eigen risico meeverzekeren. U krijgt dan geen rekening van Menzis. Op de website www.gezondverzekerd.nl kunt u zien of uw gemeente dit aanbiedt. Bij Menzis kunt u het eigen risico vooraf en achteraf gespreid betalen. Lees hier meer over in de Brochure Menzis GarantVerzorgd 2023.

Kom ik in aanmerking?

U komt in aanmerking voor deze zorgverzekering, als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de netto bijstandsnorm en u niet te veel vermogen heeft. Het gaat hier om de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag.

Aanmelden

Ga naar www.gezondverzekerd.nl/lingewaard. Kies een pakket en vul uw gegevens in.

Of lees de flyers