Bijzondere regelingen

Bijzondere bijstand

Voor sommige kosten kunt u aan de gemeente een bijdrage vragen. Het gaat om kosten die noodzakelijk zijn en waarvoor u door bijzondere omstandigheden niet heeft kunnen sparen. Deze bijdrage heet bijzondere bijstand.

Wanneer kan ik bijzondere bijstand krijgen?

U kunt bijzondere bijstand krijgen wanneer:

 • U een laag inkomen en weinig vermogen heeft;
 • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt noodzakelijk zijn;
 • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt bijzonder zijn. U krijgt bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand voor kosten zoals boodschappen of huur.
 • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt niet op een andere manier aan u kunnen worden vergoed, bijvoorbeeld een (aanvullende) verzekering.
 • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt zijn gemaakt in Nederland.
 • U woont in de gemeente Lingewaard .

U moet de bijzondere bijstand op tijd aanvragen. U kunt geen bijzondere bijstand krijgen voor kosten die u al betaald heeft.

Zorgkosten

U krijgt in principe geen bijzondere bijstand voor medische kosten. In ieder geval niet voor kosten die niet noodzakelijk zijn en die door een aanvullende verzekering worden vergoed. Voor sommige medische kosten of eigen bijdragen voor zorg is wel bijzondere bijstand mogelijk. Het beste kunt u voordat u een aanvraag indient even contact opnemen met het Loket werk en inkomen via telefoonnummer 026-3260111 doorkiesnummer 2.

Inkomen en vermogen

Als u een aanvraag voor bijzondere bijstand indient, dan kijkt de gemeente eerst of er sprake is van bijzondere en noodzakelijke kosten. Als dit het geval is dan kijken we naar uw inkomen en uw vermogen. Als uw inkomen gelijk is aan de voor u geldende bijstandsnorm en uw vermogen is niet groter dan de geldende vermogensnorm voor algemene bijstand, dan komt u in aanmerking voor vergoeding van uw kosten. Hoe hoger uw inkomen en vermogen is, hoe lager het bedrag is dat u krijgt. De berekening die de gemeente hiervoor maakt heet draagkrachtberekening. Kunt u de kosten zelf betalen? Dan krijg u geen bijzondere bijstand.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met het Loket werk en inkomen via telefoonnummer 026-3260111 doorkiesnummer 2.

Collectieve Aanvullende ziektekostenverzekering

Zie uitgebreide informatie op regeling “Collectieve zorgverzekering” of download de flyer hieronder.

Individuele inkomenstoeslag

Als u al drie jaar of langer achter elkaar een laag inkomen heeft, dan heeft u misschien recht op een individuele inkomenstoeslag. Er gelden wel voorwaarden voor de toeslag:

 • U bent tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd;
 • U heeft geen uitzicht op werk en/of inkomensverbetering;
 • U heeft 36 maanden of langer een uitkering of een inkomen dat niet hoger is dan 110% van het sociaal minimum.
 • Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) is niet hoger dan € 15.210,- als u alleenstaande ouder of echtpaar (samenwonend) bent. Bent u alleenstaand, dan mag uw vermogen niet hoger dan of € 7.605,-
 • U moet in de periode voorafgaand aan uw aanvraag voldoende hebben meegewerkt aan re-integratietrajecten/het plan van aanpak.
 • Als u getrouwd bent of samenwoont dan krijgt u de toeslag alleen als u allebei aan de vermelde criteria voldoet.

Hoeveel bedraagt de individuele toeslag?

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezinssituatie:

Bedragen 2

 • Gehuwden: € 637,-
 • Alleenstaande ouder: € 574,-
 • Alleenstaande: € 450,-

Wilt u meer informatie? Neem contact op met het Loket werk en inkomen via telefoonnummer 026-3260111 doorkiesnummer 2.