Participatiewet

Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan kunt u bij Loket Werk & Inkomen een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen.

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk (weer) aan het werk gaat en zo een inkomen krijgt. Daarom begeleidt de gemeente mensen bij het zoeken naar werk. Bijvoorbeeld door hulp bij het zoeken van vacatures, stageplaatsen of (sollicitatie)trainingen.

Kunt u niet meer werken? En heeft u geen inkomsten en ook geen recht op een uitkering van UWV? Dan kunt u ook bijstand aanvragen.

Misschien komt u zelfs in aanmerking voor extra financiële steun. De gemeente Lingewaard kent een aantal regelingen waar u wellicht gebruik van kunt maken.

Extra uitleg in video

Wilt u bijgevoegde informatie liever in een video bekijken? Hier vindt u video’s over de verschillende manieren waarop gemeente Lingewaard u ondersteuning biedt.

Van uitkering naar werk. Wat betekent dat financieel?

Gaat u er financieel op vooruit als u vanuit een uitkering gaat werken? Hoe hoog wordt uw inkomen en welke toeslagen krijgt u dan nog? Bereken in een paar stappen op welke bedragen u mogelijk recht heeft.

Met de lancering van de rekening Simpel Switchen wil het Ministerie van SZW en Nibud meer duidelijkheid bieden wat gaan werken betekent voor de hoogte van de uitkering, het recht op toeslagen en het netto salaris.

De rekentool staat op https://uitkeringnaarwerk.nibud.nl/introductie.

Of bekijk de verschillende flyers