Disclaimer

Versie 1.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-03-2018.
meedoeninlingewaard.nl wordt beheerd door gemeente Lingewaard, digitale ondersteuning wordt verzorgd door Met Gezond Boerenverstand.

Gemeente Lingewaard en Met Gezond Boerenverstand besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact op te nemen met vragen@meedoeninlingewaard.nl.

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt gemeente Lingewaard en Met Gezond Boerenverstand geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Ook aanvaardt gemeente Lingewaard en Met Gezond Boerenverstand geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de webpagina’s welke u via deze site kunt bereiken.

Gemeente Lingewaard en Met Gezond Boerenverstand zijn niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen. Het is toegestaan informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden en/of te printen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Gemeente Lingewaard en Met Gezond Boerenverstand zijn niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.