Ik wil meer weten over de collectieve zorgverzekering

Deze verzekering vergoedt veel meer medische kosten dan andere zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld een extra vergoeding voor uw bril, tandartskosten en eigen bijdrage Wmo maatwerkvoorzieningen. De premie voor deze zorgverzekering is voordelig, omdat de verzekeraar een korting geeft en de gemeente een deel van de premie betaalt.

Kom ik in aanmerking?

U komt in aanmerking voor deze zorgverzekering, als uw inkomen niet hoger is dan 110% van de netto bijstandsnorm en u niet te veel vermogen heeft. Het gaat hier om de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag.

Meer informatie vindt u hier: https://meedoeninlingewaard.nl/regelingen/collectieve-zorgverzekering/.

Aanmelden

Ga naar www.gezondverzekerd.nl/lingewaard. Kies een pakket en vul uw gegevens in.