Kan ik bijzondere bijstand aanvragen?

Voor sommige kosten kunt u aan de gemeente een bijdrage vragen. Het gaat om kosten die noodzakelijk zijn en waarvoor u door bijzondere omstandigheden niet heeft kunnen sparen. Deze bijdrage heet bijzondere bijstand.

Wanneer kan ik bijzondere bijstand krijgen?

U kunt bijzondere bijstand krijgen wanneer:

  • U een laag inkomen en weinig vermogen heeft;
  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt noodzakelijk zijn;
  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt bijzonder zijn. U krijgt bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand voor kosten zoals boodschappen of huur.
  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt niet op een andere manier aan u kunnen worden vergoed, bijvoorbeeld een (aanvullende) verzekering.
  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt zijn gemaakt in Nederland.
  • U woont in de gemeente Lingewaard.

U moet de bijzondere bijstand op tijd aanvragen. U kunt geen bijzondere bijstand krijgen voor kosten die u al betaald heeft.

Zorgkosten

U krijgt in principe geen bijzondere bijstand voor medische kosten. In ieder geval niet voor kosten die niet noodzakelijk zijn en die door een aanvullende verzekering worden vergoed. Voor sommige medische kosten of eigen bijdragen voor zorg is wel bijzondere bijstand mogelijk. Het beste kunt u voordat u een aanvraag indient even contact opnemen met het KCC. Het KCC is te bereiken van maandag tot en met vrijdag 08:30 tot 17:00 uur op het telefoonnummer (026) 326 01 11, of kijk op www.lingewaard.nl om het algemeen contactformulier in te vullen.

Meer informatie vindt u hier: https://meedoeninlingewaard.nl/regelingen/bijzondere-regelingen/.