Kom ik in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag?

Als u langer dan 3 jaar een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor de zogenoemde individuele inkomenstoeslag. Een laag inkomen is een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de geldende bijstandsnorm. Andere voorwaarden zijn: u bent tussen de 21 en 65 jaar, geen student én u hebt in de toekomst vrijwel geen kans meer op betaald werk.

Ook de individuele inkomenstoeslag kent de vermogensgrens. Dat is het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag hebben. Vermogen is voor ons het saldo van uw bezittingen minus uw schulden. Voorbeelden van bezittingen zijn: contant geld, tegoeden op bank- en spaarrekeningen, auto’s, motoren, caravans, huizen, deposito’s, aandelen, obligaties, opties en de afkoopwaarde van koopsom- of levensverzekeringspolissen.

De inkomenstoeslag kan eens per 12 maanden worden aangevraagd.

Wat moet u doen?

Denkt u voor deze regeling in aanmerking te komen neem dan contact op met een medewerker van het loket Werk & Inkomen. Op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur te bereiken via 026-3260111 (kies optie 2).