Welk bedrag ontvang ik voor de meedoenregeling?

Als de meedoenregeling is goedgekeurd, ontvangt u per volwassene in het gezin € 100 op het bij ons bekende IBAN-rekeningnummer. Dit bedrag wordt in de eerste week van de opvolgende maand aan u overgemaakt.