Gratis zelftesten voor mensen met laag inkomen

Het is belangrijk dat ook mensen met een laag inkomen zelftesten kunnen gebruiken en goede mondkapjes hebben. Daarom geeft de gemeente gratis zelftests en medische mondkapjes type 2 aan mensen met een laag inkomen.

Inwoners die gebruik maken van de Meedoenregeling ontvingen hierover al een mail hoe zij dit kunnen bestellen. Lees hieronder wat de voorwaarden zijn en hoe u de spullen kunt krijgen.

Aanvragen gratis mondkapjes en zelftesten via Stichting Welzijn Lingewaard

  • De Voedselbank regelt dit voor inwoners die een voedselpakket ontvangen.
  • Aanvragen zijn uitsluitend bedoeld voor inwoners met een laag inkomen tot 120% bijstandsnorm afgerond:
    • Netto maandinkomen alleenstaande € 1.250,– en
    • Netto maandinkomen echtpaar/samenwonende € 1.800,–
  • Voor reservering pakket kunt u bellen of mailen met Stichting Welzijn Lingewaard via
  • SWL reserveert een set voor u en spreekt met u af waar u het pakket kunt ophalen, bijvoorbeeld bij een SWL Participatiepunt.

Voor informatie gebruik zelftesten raadpleeg https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten