Video Inlichtingenplicht bij aanvraag

Transcript

Een uitkering aanvragen?

Op gesprek?

Dit is wat de gemeente van u wil weten.

Heeft u een bijstandsuitkering aangevraagd? Dan wil de gemeente graag een gesprek met u. U maakt hiervoor zelf een afspraak. Of u krijgt een uitnodiging van uw gemeente.

Dit gesprek is bedoeld om na te gaan of u echt een bijstandsuitkering nodig heeft. U moet dan ook papieren meenemen om dit te bewijzen. De gemeente beslist aan de hand van dit gesprek of u een uitkering krijgt en hoe hoog die uitkering is.

In dit filmpje vertellen we u welke papieren u in uw tas doet en meeneemt naar het gesprek. We noemen acht soorten papieren die inzicht geven in uw persoonlijke situatie.

  1. Neem uw paspoort of identiteitskaart mee, dus niet uw rijbewijs. Heeft u geen Nederlands paspoort? Breng dan uw verblijfstitel mee en uw burgerservicenummer.
  2. Neem uw huurcontract mee als u in een huurhuis woont. Heeft u een koophuis? Dan ziet de gemeente graag een papier waarop uw hypotheekschuld staat.
  3. Verzamel de papieren bankafschriften, of kopieën daarvan, waarop te zien is hoeveel geld u heeft om van te leven. Neem bankafschriften mee van de afgelopen drie maanden met daarop bijvoorbeeld uw salaris, uw alimentatie, geld uit kamerverhuur, nabestaandenuitkering en giften van uw ouders.

Bankiert u online? Print dan een overzicht van uw bankrekeningen uit van de laatste drie maanden. Neem voor de zekerheid het apparaatje mee waarmee u inlogt op uw bankrekening. De gemeente kan u namelijk vragen het overzicht ter plekke uit te printen.

  1. Ook de papieren over uw vermogen neemt u mee. Dit zijn uw luxe, extra bezittingen, zoals spaargeld, aandelen, kostbare sieraden, maar ook uw auto. U verzamelt daarvan de bankafschriften en aankoopbonnen. Van uw auto neemt u het kentekenbewijs mee. Overigens tellen de gewone bezittingen, zeg maar dat wat iedereen in huis heeft staan, niet mee voor uw vermogen. Bijvoorbeeld een televisie, een koelkast, een bed en een bankstel.
  2. Bent u werkloos? Neem dan de brief mee waarin staat dat het contract van uw laatste baan is beëindigd en per wanneer. Werkt u parttime? Dan wil de gemeente uw arbeidscontract zien.

Heeft u een WW-uitkering gehad? Neem dan de brief van het UWV mee waarin staat dat uw WW is beëindigd.

  1. Neem de bewijzen mee waaruit blijkt dat u actief naar werk zoekt. Dit zijn bijvoorbeeld: inschrijvingen bij het uitzendbureau, sollicitatiebrieven en afwijzingen.
  2. De gemeente vraagt ook om een bewijs van uw schulden als u die heeft, bijvoorbeeld van leningen.
  3. Bent u gescheiden? Neem dan de uitspraak van de rechtbank mee.

Verder vraagt de gemeente u waar u woont en wie er nog meer in hetzelfde huis wonen. En als u getrouwd bent of samenwoont moet ook uw partner meekomen voor het gesprek en zijn of haar paspoort meenemen.

Mocht u per ongeluk toch iets vergeten, dan geeft de gemeente u de kans om de papieren alsnog in te leveren. Zorg er wel voor dat u àlle gevraagde papieren op tijd inlevert. Anders loopt u het risico dat uw aanvraag niet wordt behandeld. U moet dan een nieuwe aanvraag doen. In de tussentijd heeft u geen geld of minder geld om van te leven. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We wensen u veel succes met uw aanvraag.