Video Inlichtingenplicht bij bestaande uitkering

Transcript

Heeft u een uitkering?

Geef wijzigingen dan op tijd door.

Zo voorkomt u een boete.

Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan heeft de gemeente u van alles gevraagd over uw woon- en leefsituatie. U heeft ook papieren moeten inleveren waaruit blijkt hoe het zit met uw inkomen en bezittingen. Deze gegevens heeft de gemeente nodig om vast te stellen of u recht heeft op een uitkering. En zo ja, hoe hoog die uitkering dan moet zijn.

Stel nu dat er iets verandert in uw leven. U ontmoet bijvoorbeeld uw grote liefde en u gaat samenwonen. Dan klopt de informatie die de gemeente van u heeft dus niet meer. U bent daarom verplicht om dit door te geven. Heeft uw partner bijvoorbeeld een goed betaalde baan, dan kan het zijn dat u minder of geen uitkering krijgt. Meldt u deze wijziging niet, dan loopt uw uitkering gewoon door. U krijgt dan geld waar u geen recht op heeft. Dit is fraude. U moet dan elke cent aan uitkering die u te veel heeft gekregen later weer terugbetalen. Plus een boete. Het is dus heel belangrijk dat u wijzigingen in uw persoonlijke leven en wijzigingen in uw geldzaken en woonsituatie zo snel mogelijk doorgeeft. Dat scheelt een hoop gedoe en veel geld.

We geven u 5 voorbeelden van belangrijke wijzigingen die u doorgeeft aan uw gemeente:

  1. Heeft u werk gevonden? Geef dit door zodra u het arbeidscontract heeft getekend. Ook als het om maar een paar uurtjes per week gaat. Uw uitkering wordt dan aangepast. Vergeet ook niet elke maand een loonstrook in te leveren bij uw gemeente.
  2. Gaat u naar het buitenland? Laat van te voren weten wanneer u op reis gaat en wanneer u weer terug bent. Let op: bent u langer dan 4 weken weg, bijvoorbeeld voor een vakantie? Dan heeft u vanaf de 29ste dag geen recht meer op een uitkering.
  3. Heeft u een extraatje omdat u een schenking of een erfenis heeft gekregen? Of omdat u een auto of sieraden via eBay of Marktplaats heeft verkocht?  Verkoopt u zelfs regelmatig spullen op deze manier? Dat is mooi meegenomen. Maar het is mogelijk dat u dan genoeg geld heeft om van te leven. U heeft dan geen recht meer op een bijstandsuitkering.
  4. Gaat u verhuizen? Dan ‘verhuist’ uw uitkering mee naar uw nieuwe adres. Verhuist u naar een andere gemeente? Dan bepaalt die gemeente opnieuw uw recht op uitkering en de hoogte ervan.
  5. De hoogte van uw uitkering hangt ook af van het aantal volwassenen dat in uw huis woont. Gaat uw 21-jarige zoon binnenkort op kamers wonen? Of komen uw ouders bij u inwonen? Dan wijzigt in beide gevallen het aantal mensen in uw huis. U heeft daardoor recht op meer of juist minder uitkering. Dit heet de kostendelersnorm.

Heeft u de gemeente verkeerde informatie gegeven? Of u helemaal niets doorgegeven?  Dan moet u wat u te veel aan uitkering heeft gekregen terugbetalen. Heeft u bijvoorbeeld
€ 3.000,- te veel gekregen? Dan betaalt u die € 3.000,- terug. En daarbij krijgt u ook een boete. Zo’n boete kan extra hard aankomen als u schulden heeft. Zit u in een aflossingstraject om uw schulden af te betalen? Dan moet u die boete toch betalen. Maar u mag de boete niet aflossen via dit aflossingstraject. De kans is dan heel groot dat u uw traject moet stoppen omdat u door de boete nieuwe schulden heeft gemaakt.

Dus voorkom problemen en geef uw wijzigingen snel door. Dan krijgt u de uitkering waar u recht op heeft.