Vraag & antwoord deelnemers

Bent u aanbieder? Bekijk dan hier vraag & antwoord voor aanbieders.

Vul uw vraag in en er wordt automatisch voor u gezocht in het vraag & antwoord.

 • Geen items gevonden
 • Algemeen

 • Als u een toekenning heeft gehad, dan wordt de Meedoenregeling voor volwassenen automatisch verwerkt. In de eerste week van de opvolgende maand zal deze uitbetaald worden. Bewaart u uw afschrift of factuur nog wel voor het komende half jaar, mocht de gemeente hier eventueel nog vragen over hebben, nemen zij contact met u op.

  Heeft u kinderen, dan kan het kindpakket meteen besteed worden in de webwinkel.

 • U kunt bij uw aanvraag direct uw partner en kinderen aanmelden. Daarmee krijgt u een familieaccount en kunt u na goedkeuring van de aanvraag gebruik maken van Meedoen in Lingewaard.

 • Het aantal punten dat de kinderen krijgen is 600 punten per kind. 600 punten staat gelijk aan € 300.

 • 1 punt is gelijk aan € 0,50.

 • Nee, dit is helaas niet mogelijk. Punten zijn geldig tot en met 20 december 2020.

 • Onze helpdesk is bereikbaar via e-mail (vragen@meedoeninlingewaard.nl) en chat op werkdagen tussen 9.00 – 12.00 en 13.00 – 17.00 uur.

 • U kunt uw gegevens aanpassen via het onderdeel “Mijn gegevens” in “Mijn account”.

 • Met uw toestemming mochten wij uw contactgegevens bewaren en gebruiken om u uit te nodigen voor Meedoen in Lingewaard 2020. Helaas mogen we niet zomaar álle gegevens bewaren en moet u bij het indienen van een aanvraag opnieuw enkele gegevens doorgeven.

 • Als uw IBAN-nummer niet klopt kunt u een e-mail sturen naar vragen@meedoeninlingewaard.nl met hierin de volgende informatie:

  • geboortedatum
  • postcode
  • huisnummer
  • oude IBAN-nummer
  • nieuwe IBAN-nummer

  Wij zullen uw IBAN-nummer dan aanpassen.

 • Voor sommige kosten kunt u aan de gemeente een bijdrage vragen. Het gaat om kosten die noodzakelijk zijn en waarvoor u door bijzondere omstandigheden niet heeft kunnen sparen. Deze bijdrage heet bijzondere bijstand.

  Wanneer kan ik bijzondere bijstand krijgen?
  U kunt bijzondere bijstand krijgen wanneer:

  • U een laag inkomen en weinig vermogen heeft;
  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt noodzakelijk zijn;
  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt bijzonder zijn. U krijgt bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand voor kosten zoals boodschappen of huur.
  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt niet op een andere manier aan u kunnen worden vergoed, bijvoorbeeld een (aanvullende) verzekering.
  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt zijn gemaakt in Nederland.
  • U woont in de gemeente Lingewaard.

  U moet de bijzondere bijstand op tijd aanvragen. U kunt geen bijzondere bijstand krijgen voor kosten die u al betaald heeft.

  Zorgkosten
  U krijgt in principe geen bijzondere bijstand voor medische kosten. In ieder geval niet voor kosten die niet noodzakelijk zijn en die door een aanvullende verzekering worden vergoed. Voor sommige medische kosten of eigen bijdragen voor zorg is wel bijzondere bijstand mogelijk. Het beste kunt u voordat u een aanvraag indient even contact opnemen met het KCC. Het KCC is te bereiken van maandag tot en met vrijdag 08:30 tot 17:00 uur op het telefoonnummer (026) 326 01 11, of kijk op www.lingewaard.nl om het algemeen contactformulier in te vullen.

  Meer informatie vindt u hier: https://meedoeninlingewaard.nl/regelingen/bijzondere-regelingen/.

 • Aanmelden schuldhulpverlening
  Via de website van PLANgroep kunt u zich aanmelden voor schuldhulpverlening. Dit doet u door het contactformulier in te vullen. Na aanmelding neemt de schuldhulpverlener contact met u op.

  Dreigt voor u huisuitzetting of afsluiting van energie of water?
  Bel 06 83 89 33 19 of mail naar lingewaard@plangroep.nl. In een crisissituatie biedt PLANgroep binnen 48 uur hulp.

  Ga naar de website van PLANgroep https://www.plangroeponline.nl/lingewaard/.

  Bent u ondernemer?
  Neem dan rechtstreeks telefonisch contact op met Zuidweg & Partners op 035 53 853 50.

 • Hier vindt u de inkomens- en vermogensgrenzen om in aanmerking te komen voor Meedoen in Lingewaard. Verdient u minder dan de bedragen in de tabel? Dan komt u in aanmerking.

 • Deze verzekering vergoedt veel meer medische kosten dan andere zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld een extra vergoeding voor uw bril, tandartskosten en eigen bijdrage Wmo maatwerkvoorzieningen. De premie voor deze zorgverzekering is voordelig, omdat de verzekeraar een korting geeft en de gemeente een deel van de premie betaalt.

  Kom ik in aanmerking?
  U komt in aanmerking voor deze zorgverzekering, als uw inkomen niet hoger is dan 110% van de netto bijstandsnorm en u niet te veel vermogen heeft. Het gaat hier om de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag.

  Meer informatie vindt u hier: https://meedoeninlingewaard.nl/regelingen/collectieve-zorgverzekering/.

  Aanmelden
  Ga naar www.gezondverzekerd.nl/lingewaard. Kies een pakket en vul uw gegevens in.

 • Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan kunt u bij Loket Werk & Inkomen een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen.

  Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk (weer) aan het werk gaat en zo een inkomen krijgt. Daarom begeleidt de gemeente mensen bij het zoeken naar werk. Bijvoorbeeld door hulp bij het zoeken van vacatures, stageplaatsen of (sollicitatie)trainingen. Kunt u niet meer werken? En heeft u geen inkomsten en ook geen recht op een uitkering van UWV? Dan kunt u ook bijstand aanvragen.

  Misschien komt u zelfs in aanmerking voor extra financiële steun. De gemeente Lingewaard kent een aantal regelingen waar u wellicht gebruik van kunt maken.

  Meer informatie vindt u hier: https://www.lingewaard.nl/bijstand-uitkering.

 • Als u al drie jaar of langer achter elkaar een laag inkomen heeft, dan heeft u misschien recht op een individuele inkomenstoeslag. Er gelden wel voorwaarden voor de toeslag:

  • U bent tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd;
  • U heeft geen uitzicht op werk en/of inkomensverbetering;
  • U heeft 36 maanden of langer een uitkering of een inkomen dat niet hoger is dan 110% van het sociaal minimum.
  • Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) is niet hoger dan € 12.450 als u alleenstaande ouder of echtpaar (samenwonend) bent. Bent u alleenstaand, dan mag uw vermogen niet hoger dan of € 6.225
  • U moet in de periode voorafgaand aan uw aanvraag voldoende hebben meegewerkt aan re-integratietrajecten/het plan van aanpak.
  • Als u getrouwd bent of samenwoont dan krijgt u de toeslag alleen als u allebei aan de vermelde criteria voldoet.

  Hoeveel bedraagt de individuele toeslag?
  De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezinssituatie:

  Bedragen 2019

  • (Echt)paar: € 547
  • Alleenstaande: € 387
  • Alleenstaande ouder: € 494

  Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het KCC. Het KCC is te bereiken van maandag tot en met vrijdag 08:30 tot 17:00 uur op het telefoonnummer (026) 326 01 11, of kijk op www.lingewaard.nl om het algemeen contactformulier in te vullen.

 • E-mails worden altijd verstuurd vanaf het e-mailadres helpdesk@meedoeninlingewaard.nl.

 • Kinderen van 4 tot en met 17 jaar die nog niet zijn gestart met zwemles A, kunnen vanaf 1 september 2020 gebruik maken van de nieuwe regeling: Zwemdiploma A (zwemles met diplomagarantie). Dit is inclusief inschrijfgeld, eenmaal per week zwemles en diplomazwemmen.

  De zwembaden die hieraan meedoen zijn zwembad Laco Sportcentrum in Bemmel (Van Nispenlaan 2, 6681 CZ Bemmel) en Optisport zwembad Jottem in Huissen (Van Voorsterstraat 19A, 6852 LT Huissen).

  De regeling Zwemdiploma A wordt volledig vergoed door de gemeente Lingewaard. Als u deze regeling aanvraagt, wordt dit niet in mindering gebracht op de punten van uw kind.

  Zwemdiploma B en C
  Is uw kind al in bezit van zwemdiploma A en wilt u uw hem/haar opgeven voor zwemles B of C? Uw bestelling voor zwemles B of C wordt wel in mindering gebracht op de punten van uw kind.

 • Aanvragen

 • U kunt hier bekijken of u in aanmerking komt. Twijfelt u? Dien dan gewoon een aanvraag in. De gemeente zal uw aanvraag beoordelen en u ontvangt dan vanzelf bericht via uw e-mail.

 • Stap 1 – Klik op de knop ‘Aanvragen
  Om Meedoen in Lingewaard aan te vragen klikt u bovenin beeld op de knop ‘Aanvragen‘.

  Stap 2 – Vul uw BSN-nummer in
  Vul uw BSN-nummer in. Deze vindt u op uw identiteitsbewijs. Klik vervolgens op de knop ‘Controleer’ om de aanvraag te vervolgen.

  Stap 3 – Vul de gegevens aan
  Wanneer u nog niet bekend bent bij de gemeente wordt u gevraagd extra gegevens in te vullen, waaronder uw volledige naam, woonadres en geboortedatum. Wanneer u reeds bekend bent bij de gemeente wordt uw BSN-nummer herkend en hoeft u deze gegevens niet in te vullen. Wanneer u alle gegevens ingevuld heeft klikt u op de knop ‘Volgende’.

  Stap 4 – Partner aanmelden
  Wilt u uw partner aanmelden? Kies hier dan voor ‘Ja, ik wil mijn partner aanmelden’. Heeft u geen partner die woonachtig is op hetzelfde adres als u? Kies dan voor ‘Nee, ik wil geen partner aanmelden’.

  Stap 5 – Vul de gegevens voor uw partner aan
  Geef eerst aan of u de aanvraag voor uw partner mag doen en vul vervolgens het BSN-nummer van uw partner in. Klik op de knop ‘Controleer BSN’ om het BSN-nummer van uw partner te controleren. Vul vervolgens, indien uw partner nog niet bekend is, de gegevens van uw partner aan. Uw partner moet 18 jaar of ouder zijn en op hetzelfde adres woonachtig zijn. Wanneer u alle gegevens ingevuld heeft klikt u op de knop ‘Volgende’.

  Stap 6 – Kind(eren) aanmelden
  Wilt u uw kinderen aanmelden? Kies hier dan voor ‘Ja, ik wil mijn kind(eren) aanmelden’. Wilt u geen kinderen aanmelden? Kies dan voor ‘Nee, ik wil geen kind(eren) aanmelden’.

  Stap 7 – Aantal kind(eren) ingeven
  Allereerst geeft u aan hoeveel kinderen u aan wilt melden. Dit doet u door het juiste aantal uit de lijst te selecteren. Wanneer uw kind ouder is dan 18 jaar dient uw kind zelf een aanvraag te doen.

  Stap 8 – BSN-nummer van uw kind(eren) invullen
  Per kind voert u het BSN-nummer in en klikt u op de knop ‘Controleer BSN’. Vervolgens vult u, indien gevraagd, de gegevens van uw kind aan. Ook voor uw kind(eren) geldt dat ze woonachtig moeten zijn op uw woonadres. Wanneer u dit voor uw eerste kind ingevuld heeft herhaalt u dit proces voor uw eventuele andere kinderen. Wanneer u de gegevens van al uw kinderen ingevuld heeft klikt u op de knop ‘Volgende’.

  Stap 9 – Contactgegevens invullen
  Bij de laatste stap vragen we u een aantal contactgegevens in te vullen, waaronder uw telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast vragen we u om uw bankrekeningnummer in te voeren. Dit heeft als reden dat verschillende regelingen in geld worden uitbetaald op het opgegeven bankrekeningnummer. Wanneer u alle gegevens ingevuld heeft klikt u op de knop ‘Volgende’.

  Stap 10 – Aanvraag controleren en bevestigen
  U heeft nu alle gegevens ingevuld. Controleer of alle gegevens juist zijn en bevestig dit door onderaan de pagina het kopje ‘Ja, bovenstaande gegevens zijn juist’ aan te vinken. Daarnaast dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden door het kopje ‘Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’ aan te vinken en geeft u aan te weten, dat u facturen of bankafschriften gebruikt voor deelname, minmaal 6 maanden moet bewaren voor controle. Wanneer alle gegevens juist zijn klikt u op de knop ‘Versturen’. Uw aanvraag is nu verstuurd.

  Stap 11 – Bevestiging
  Uw aanvraag is verzonden en u ontvangt hier een bevestigingsmail van op het opgegeven e-mailadres. U hoort binnen 3 weken per e-mail of uw aanmelding goedgekeurd of afgekeurd is.

 • De gemeente Lingewaard kan uw aanvraag om verschillende redenen afwijzen. U ontvangt hiervan altijd een brief per post, waarmee u eventueel in bezwaar kunt gaan. De bezwaarprocedure vindt u in deze brief.

 • Stap 1 – Ga naar ‘Mijn gezin
  U bent ingelogd en komt op de ‘Mijn account’ pagina terecht. Hier kiest u onder het kopje ‘Snel naar’ voor het kopje ‘Mijn gezin’.

  Stap 2 – Klik op de knop ‘Voeg gezinslid toe‘.
  U krijgt een overzicht van uw gezin te zien met alle gezinsleden die bij ons bekend zijn. Om een extra gezinslid toe te voegen klikt u op de knop ‘Voeg gezinslid toe’. Dit gezinslid moet woonachtig zijn op uw adres. Daarnaast moet de partner minimaal 18 jaar oud zijn en mag een kind niet ouder zijn dan 17 jaar. Wanneer uw kind ouder is dan 17 jaar kan hij zelf een aanvraag doen voor Meedoen in Lingewaard.

  Stap 3 – Kies de rol van uw gezinslid
  U kiest hier of u uw partner of een kind aan wilt melden. Dit doet u door de juiste optie uit de lijst te kiezen. Er laadt zich vervolgens een nieuw veld.

  Stap 4 – Voer het BSN-nummer van uw gezinslid toe
  U vindt het BSN-nummer op het identiteitsbewijs van uw gezinslid. Voer dit nummer in en klik op de knop ‘Controleer BSN’.

  Stap 5 – Vul de gegevens aan
  Om de aanmelding van uw gezinslid af te kunnen ronden vult u de naam, het geslacht en de geboortedatum in.

  Stap 6 – Klik op de knop ‘Aanvragen’
  Wanneer u alle gegevens ingevoerd heeft klikt u op de knop ‘Aanvragen’ om uw aanvraag in te dienen. Uw aanvraag wordt altijd binnen 3 weken in behandeling genomen.

 • U kunt bij uw aanvraag direct uw partner en kinderen aanmelden. Daarmee krijgt u een familieaccount en kunt u na goedkeuring van de aanvraag gebruik maken van Meedoen in Lingewaard.

 • Wanneer u vóór de eerste week van februari geen automatische toekenning heeft gekregen, moet u zich opnieuw aanmelden voor de Meedoenregeling. Klik hier om u aan te melden.

  Er moet elk jaar een nieuwe aanvraag ingediend worden. Dit zodat de gemeente kan controleren of de betreffende persoon nog voldoet aan de voorwaarden en of de gezinssamenstelling is gewijzigd.
 • U moet zich elk jaar opnieuw aanmelden zodat de gemeente kan controleren of u aan de voorwaarden van de Meedoenregeling voldoet en of uw gezinssamenstelling is gewijzigd.

 • Nee, dit is op dit moment helaas nog niet mogelijk. Als u minderjarig bent, kunt u een e-mail sturen naar vragen@meedoeninlingewaard.nl met hierin de volgende informatie:

  • BSN
  • naam, adres en woonplaats
  • geboortedatum
  • e-mailadres

  Zodra er dan meer over bekend is, zullen wij u hierover informeren.

 • Wanneer u na de aanmelding op dezelfde dag geen inloggegevens heeft ontvangen, dan moet u de benodigde gegevens nog aanleveren aan Loket Werk en Inkomen (loketweni@lingewaard.nl).

 • U moet inderdaad opnieuw een aanvraag doen, zodat de gemeente kan bekijken of u nog steeds aan de voorwaarden voldoet en of uw gezinssamenstelling hetzelfde is gebleven. Als uw burgerservicenummer (BSN) bekend is bij de gemeente hoeft u niet opnieuw uw naam, geslacht, geboortedatum en adres in te vullen en kunt u dus wel sneller de aanvraag indienen.

 • Beoordeling van uw aanvraag
  In sommige gevallen hebben wij aanvullende informatie van u nodig. Indien u via e-mail uw inloggegevens ontvangt, dan hoeft u geen verder niets meer aan te leveren. Ontvangt u geen inloggegevens? Lees dan verder.

  Aanvullende informatie
  Wij nemen uw aanvraag in behandeling als u ook alle aanvullende informatie aanlevert. Dit kan alleen per e-mail aan loketweni@lingewaard.nl. Vermeld in het bericht uw zaaknummer. Hieronder vindt u de informatie die wij nodig hebben van u (en eventueel uw partner):

   • kopie van uw geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
   • kopie bankafschriften van al uw bank- en spaarrekeningen over de afgelopen maand (van de eerste tot de laatste dag van de maand);
   • bewijsstukken van al uw inkomsten over de afgelopen maand (loonstroken en/of inkomensspecificaties);
    OPMERKING: dit hoeft u niet aan te leveren als u een IOAW uitkering hebt.
   • eventueel bewijzen van schulden.

  Afhandeling
  Wij proberen uw aanvraag binnen 3 werkweken te beoordelen. U ontvangt hiervan bericht op het door u opgegeven e-mailadres. De 3 werkweken gaan in op het moment dat wij alle gegevens van u volledig ontvangen hebben.

 • Als u bent ingelogd kunt u via “Mijn account” naar het kindpakket.

 • Als uw familie later dan u naar Nederland is overgekomen, kunt u hen via “Mijn familie” in “Mijn account” toevoegen.

 • Als u zich aanmeldt voor Meedoen in Lingewaard controleert de gemeente Lingewaard uw gegevens. Er wordt gecontroleerd of u woonachtig bent in Lingewaard en of u voldoet aan de inkomensvereisten. Zodra uw aanvraag is behandeld wordt het burgerservicenummer (BSN) weer verwijderd, deze wordt dus niet bewaard.

 • U ontvangt per e-mail een bevestiging zodra uw aanvraag is behandeld door de gemeente Lingewaard. Wanneer de aanvraag is afgewezen ontvangt u de reden van afwijzing per e-mail.

 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag binnen 3 weken na het ontvangen van een volledige aanvraag. Na goedkeuring van de aanvraag wordt het geld in de eerste week van de opvolgende maand op uw rekening gestort.

 • U kunt een partner of kind toevoegen via “Mijn familie” in “Mijn account”. In alle andere gevallen kunt u contact opnemen met vragen@meedoeninlingewaard.nl.

 • Aanvragen voor het toevoegen van een gezinslid worden door de gemeente Lingewaard binnen 3 weken beoordeeld.

 • Normbedragen Meedoen in Lingewaard per 1 januari 2020

  inkomenvermogen
  Alleenstaande van 21 jaar of ouder€ 1.199,64€ 6.225,00
  Alleenstaande ouder van 21 jaar of ouder€ 1.199,64€ 12.450,00
  Gezin zonder meerderjarige kinderen allen niet in de pensioengerechtigde leeftijd€ 1.713,77€ 12.450,00
  Pensioengerechtigde alleenstaande€ 1.340,93€ 6.225,00
  Pensioengerechtigde alleenstaande ouder€ 1.340,93€ 12.450,00
  Gezin waarvan 1 of meerdere personen 65 jaar of ouder is€ 1.817,64€ 12.450,00

  Deze bedragen zijn netto per maand (dat is het geld dat u op uw rekening gestort krijgt). Verdient u minder? Dan komt u in aanmerking.

 • Als de meedoenregeling is goedgekeurd, ontvangt u eenmalig € 100 op het bij ons bekende bankrekeningnummer. Dit bedrag wordt in de eerste week van de opvolgende maand aan u overgemaakt.

 • Het bedrag wordt in de eerste week van de opvolgende maand na goedkeuring van uw aanvraag, op uw rekening gestort. Het bedrag wordt gestort door Met Gezond Boerenverstand.

 • Heeft u persoonlijke hulp nodig bij het aanvragen van de Meedoenregeling of het Kindpakket? U kunt hiervoor contact opnemen met het Meldpunt van Stichting Welzijn Lingewaard op telefoonnummer 088 255 255 5 of via e-mail meldpunt@swlingewaard.nl. De medewerkers van het Meldpunt maken een afspraak met u in Gendt, Bemmel of Huissen.

 • Inloggen

 • U kunt op de volgende manier inloggen:

  Stap 1: Klik op ‘Inloggen’ bovenin de menubalk.
  Stap 2: Log in met de inloggegevens die u per e-mail ontvangen heeft.

 • U kunt inloggen met uw direct inloglink. Bent u die kwijt, dan kun u een nieuwe inloglink aanvragen. Als u bent ingelogd kunt u een nieuw wachtwoord instellen via “Mijn gegevens”.

 • Nee, het is niet mogelijk om uw gebruikersnaam te wijzigen. U kunt wel een nieuw wachtwoord instellen.

 • Dit is een link waarmee u meteen kunt inloggen. U heeft dan geen gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

 • Zodra uw aanmelding is goedgekeurd, krijgt u een e-mail van Meedoen in Lingewaard. In die e-mail staat de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee u kunt inloggen.

 • Bestellen

 • Nee, de aanbieders hebben gedurende het jaar de mogelijkheid om zich aan te melden en producten toe te voegen of te wijzigen.

 • Als u bent ingelogd via uw laptop of tablet ziet u in de webwinkel aan de linkerkant hoeveel punten ieder gezinslid heeft. Bent u ingelogd via uw smartphone dan kunt u dit onderaan de pagina zien, net boven de blauwe balk.

 • Nee, het is niet mogelijk om punten bij te kopen.

 • Nee, het is niet mogelijk om andere producten te bestellen. Dankzij het uitgebreide aanbod van lokale aanbieders en een nauwkeurige selectie van producten is er voor ieder wat wils.

 • Ja, u heeft een account nodig om een product te kunnen bestellen in de webwinkel van Meedoen in Lingewaard.

 • Bestellen is mogelijk tot en met 20 december 2020. Hierna vervallen de punten. Afhalen is nog mogelijk tot en met 27 december 2020.

 • Dit verschilt per aanbieder en per product. Als het product opgestuurd kan worden, staat dit aangegeven bij het product. Let op: het versturen van producten kan extra kosten met zich meebrengen. Verzendkosten worden betaald met punten.

 • U heeft de mogelijkheid om gedurende het kalenderjaar producten te bestellen. U hoeft dus niet alles in een keer te besteden.

 • Nee, dit is niet mogelijk.

 • Iedere inwoner van Nederland moet een identiteitsbewijs hebben. Voor alle kinderen in uw gezin kunt u nu via het kindpakket een identiteitsbewijs aanvragen.

  Heeft uw kind een nieuw identiteitsbewijs nodig? Klik hier om een identiteitsbewijs te bestellen.

 • Ja, zolang uw budget toereikend is kunt u zoveel producten en diensten kiezen als u zelf wenst. Dit kan ook van meerdere aanbieders zijn en het kan gedurende het huidige kalenderjaar.

 • Na het bestellen van een product krijgt u per e-mail een bevestigingsbericht met het afhaalbewijs.

 • Als u een product of dienst heeft afgenomen, is het niet meer mogelijk om het product of dienst te ruilen of te laten annuleren.

 • Nee, normaal gesproken worden de bestelde producten afgehaald bij de aanbieder. Om die reden zijn er geen verzendkosten berekend. In sommige gevallen kan een bestelling ook opgestuurd worden, dit verschilt per aanbieder en per product. U kunt dit bij het product zien.

 • Afhalen

 • Een afhaalbewijs is het waardedocument waarop de bestelling staat. Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt u het afhaalbewijs per e-mail. Het afhaalbewijs moet u uitprinten en overhandigen aan de aanbieder of op uw mobiel of tablet laten zien aan de aanbieder. De aanbieder gebruikt dit document om uw bestelling te controleren. Alle bestellingen moeten voor 27 december 2020 afgehaald zijn.

 • Ja dat kan. U kunt het e-mailbericht met daarin het afhaalbewijs op uw mobiel of tablet laten zien aan de aanbieder. Die kan dan controleren of u recht heeft op het bestelde product.

 • U kunt het afhaalbewijs van uw bestelling bekijken en downloaden via het onderdeel “Aanvragen” in “Mijn Account”.

 • Het afhaalbewijs is geldig tot en met 27 december 2020. Haalt u uw bestelling niet op tijd op, dan is uw afhaalbewijs niet meer te gebruiken.

 • U kunt het afhaalbewijs ook digitaal tonen, bijvoorbeeld op uw telefoon.

 • Dit verschilt per aanbieder. Op uw afhaalbewijs staat vermeld wanneer u de producten kunt afhalen. Bent u er niet zeker van, neem dan eerst contact op met de betreffende aanbieder.

 • Aankopen

 • In het kindpakket worden ook laptops aangeboden: log in, ga naar het kindpakket (webwinkel) en zoek op laptop. D-two B.V. biedt een mooi systeem voor weinig punten.

 • Op alle producten, lidmaatschappen en abonnementen gelden de (garantie)voorwaarden die de aanbieder hanteert. Deze voorwaarden zijn identiek aan een ‘normale’ aankoop.

 • Nee, dat kan helaas niet. U kunt het betreffende lidmaatschap afnemen voor de eerstvolgende periode. Stem dit ook af met de vereniging.

 • Dit ligt aan de aanbieder. Neem contact op met de aanbieder waar u een lidmaatschap of abonnement heeft besteld en spreek dit met hen af.

Staat uw vraag er niet tussen?

Of is uw vraag hierboven niet voldoende beantwoord? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.